SHUTTLE (MEKİK) RAFI

Shuttle (mekik) raf sistemi drive in sistem ile benzer yapıdadır. Ancak operasyon olarak istifleme
cihazının depo koridorlarına girmeden her yükleme katına shuttle cihazının derinlemesine yükleme ve boşaltma yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Shuttle / Mekik olarak adlandırılan elektrikli taşıyıcı sayesinde ürünlerin raf kanallarına yüklenmesini ve boşaltılmasını kolayca gerçekleştirir. Bu sistem ile benzer özelliklere sahip çok sayıda palet blok halinde istiflenebilir.

 

Raf mekik makinesi temelde forkliftle taşınmak için tasarlanmıştır. Doldurulmak ya da boşaltılmak istenen raf içerisine (mekik rayı içerisine) forklift yardımıyla bırakılır. Bu aşamadan sonra operatör forklift ile ilgili raf seviyesine yükleyeceği yükü sadece raf mekik makinesinin yürüdüğü rayın üstüne koyar ve radyo kontrollü mekik makinesine uzaktan kumanda yardımıyla gerekli komutu verir. Operatörün bundan sonra yük ve raf sistemi ile doğrudan teması kalmamıştır. Raf mekik makinesi ilgili paleti kaldırarak mekik rayından keser ve tüm yükü kendi üzerine alır. Yükü üzerinde taşıyan mekik sistemi paleti rafın sonuna ya da daha önce bir palet yüklenmişse bu palete güvenli mesafeye bırakır. Bu işlemi tamamladıktan sonra sistem hızla başlangıç noktasında yani operatörün paleti mekik rafına ilk bıraktığı pozisyona gelerek yeni bir komut bekler.

 

İlgili raf seviyesinden bir ürün almak istendiğinde mekik sistemi başlangıçta olduğu gibi yine ilgili raf seviyesine forklift ile taşınır. Verilen komut ile raf başına en yakın konumda yakaladığı paleti
kaldırarak rafın başlangıç noktasına alır ve döngüsünü tamamlar. Bu noktada mekik sistemine yeni bir komut verilerek bir başka paleti alması da sağlanabilir. Raf başında bulunan palet operatör tarafından alınmamış olsa bile mekik sisteminin üzerinde bulunan sensörler yardımıyla, mekik makinesi  raf başlangıç noktasındaki paletin alınmadığını anlar ve alınması gereken palete güvenli bir mesafede durarak operatörün raf başında bulunan paleti raftan almasını bekler. Operatör ilgili paleti raftan ayırıp güvenli mesafe kadar uzaklaştığında, mekik makinesi uygun bir hızla raf başına yanaşır ve yükü raf başına bırakır. Böylece döngü tamamlanmış olur.

 

Derinlik yönünde istiflenen paletler FİFO (ilk giren ilk çıkar) veya FİLO (ilk giren son çıkar )prensibi ile çalışabilmektedir. Shuttle sistemde ön koridordan hızlı bir şekilde ürünler alındığından drive in sisteme göre daha hızlı operasyon imkanı sağlamaktadır. Her türlü istifleme aracı ile çalışmak
mümkündür.

_

Avantajları

_
  • Operasyon Hızını Arttırır
  • Yükleri Koruyan Manevra
  • Verimli Alan ve Hacim Kullanımı
  • İş Kazası Riskinin Düşük Olması
  • LIFO vey FIFO Kullanım Seçenek İmkanı
_

TEKLİF AL

_