Raf Bakım ve Güvenliği

HİZMETLER

SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ

Raf Bakım ve Güvenliği

Yangından Korunma

Depolanan malzemelerin içeriği ve yangına karşı önlem ve oluşabilecek yangın durumda doğru donanımlar kullanılmalıdır.
Bize Ulaşın

OPERATÖR EĞİTİMİ

Raf sistemlerinde en fazla karşılaşılan hasarlar istifleme araçlarının veya bu araçlar tarafından taşınan ürünlerin raflara çarpması sonucu verdiği zararlardır.
Bize Ulaşın

RAF SİSTEMİ DENETİMİ

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereğince firmalar depolarını EN 15635 standardına uygun olarak periyodik kontrol yaptırmalıdır.
Bize Ulaşın

Raf bakımı yaptırmak için iletişime geçin !

Raf sistemleri kullanım amacına ve tasarım öngörülerine uygun kullanıldığı müddetçe güvenlidirler.

Mevcutta yürürlükte olan iş kanunları işle ilgili tüm personelin, tedarikçi, üretici, çalışanlar herkesin kendine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle sorumlu olduklarını açıkça belirtmektedir.

Detaylar ve sorumluluklar için yürürlükteki ilgili kanun ve maddeler takip edilmeli ve uygulanmalıdır.

YANGINDAN KORUNMA

Bu konuda öncelikle yerel itfaiye birimlerinden ve yürürlükteki yönetmeliklerden faydalanarak raf sisteminin bulunduğu lokasyon ve koşullara göre gerekli önlemler alınmalıdır. Depolanan malzemelerin içeriği ve yangına karşı önlem ve oluşabilecek yangın durumda doğru donanımlar kullanılmalıdır.

TEHLİKELİ CİSİMLER

Raftan düşmesi ve/veya dökülmesi durumunda direk ya da dolaylı olarak sağlığa zarar verebilecek, güvenliği tehlikeye atabilecek ürünlerin istiflemesi öncesi ve esnasında iyi planlama yapılmalı ve bu planlamaya uyulmalıdır. Ayrıca rafın bulunduğu lokasyona göre gerekli önlemler alınmalıdır.

OPERATÖR EĞİTİMİ

Raf sistemlerinde en fazla karşılaşılan hasarlar istifleme araçlarının veya bu araçlar tarafından taşınan ürünlerin raflara çarpması sonucu verdiği zararlardır. Tonlarca ağırlıktaki bu araçların raflarla teması halinde hasar kaçınılmazdır. Bazı önlemler raf üretici firma tarafından alınmaya çalışılsa bile hiçbir raf ekipmanı bu hasarın önüne geçemez. Bu tarz durumların önüne geçebilmenin tek yolu raf bileşenleri ile istif araçlarının temasının engellenmesidir ve bu da istif operatörünün eğitimi ve dikkati ile mümkündür.

 

 • Paletleri traversler üzerine düzgünce yerleştirmek,
 • Hatalı gereksiz side shift yapmamak,
 • Paletlerin ve yükün genel durumunu gözlemleyip ona göre istifleme yapmak veya yapmamak (kırık / çatlak palet, dengesiz ambalajı bozuk yük vs)
 • Olumsuz durumları raporlama,
 • Operasyonların temiz ve düzenli olması,

Olası bir kaza anında öncelikle hasarın boyutu ortaya çıkarılmalıdır. Yatay elemanlardaki (traversler) her türlü hasar Kırmızı Seviye Risk grubunda değerlendirilmelidir. Çalışanlar her türlü hasar ve olumsuzluğu anında raporlamaya teşvik edilmelidir.

PALETLER VE ÇELİK SANDIKLAR

 • Tedarikçilerden uluslararası standartlara uygun özelliklerde paletler ve tel kafesli özel sandıklar temin edilmeli,
 • Üreticisi bilinmeyen palet ve sandıklar kullanılmamalı,
 • Palet ve sandıklar istiflenecek malzemeye uygun olarak eşlenmeli,
 • Hasarlı veya istiflenecek yüke uygun olmayan palet ve sandık kullanılmamalı,
 • Palet ve sandıklar istifleme yapılacak raf ile eşlenmeli, standartların dışına çıkılmamalıdır.
 • Gelen ürünler paletli ise rafa istiflemeden önce raf ve palet uygunluğu ayrıca paletin hasar durumu değerlendirilmelidir.
 • Eğer herhangi bir olumsuz durum var ise,
  • Yük reddedilmeli veya
  • Yükleri tek tek uygun palete taşınmalı veya
  • Yükün tamamı uygun palet üzerine konulmalıdır.

RAF KORUMASI

Raf sistemlerinde en çok hasarlanan elemanlar dikey elemanlardır. Geçiş yerleri, köşe kısımlar ve ayaklar ön ve yan kısımlarından çeşitli aksesuarlarla mümkün oldukça korunabilmektedir. Ayak korumalar, darbeyi absorve edebilecek esnek yapılar bunlara örnektir. Ancak unutulmaması gereken bir durum asıl önlem operatör eğitimi ve dikkatidir.

TRAVERS BAĞLANTI ELEMANLARI

Traverslerin yanlışlıkla yerinden çıkmasını önlemek için kullanılacak olan malzemelerin genel adıdır. Bunlar emniyet pimi veya cıvata şeklinde olabilir. Uygulama yapılacak alana ve konuma göre uygun olanı raf üreticisi tarafından uygulanır ancak bunların sürekli kontrolü ve müdahale sorumluluğu kullanıcıdadır.

RAF SİSTEMİ DENETİMİ

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereğince firmalar depolarını EN 15635 standardına uygun olarak periyodik kontrol yaptırmalıdır.

 

İşveren tüm depo ekipmanlarını sistematik ve düzenli olarak denetlemekle yükümlüdür.

 

 • Hasar tespit edildiğinde depo sorumlusuna derhal bildirimde bulunulması,
 • Haftalık düzenli kontrol,
 • En az yılda bir kere yetkili bir kişi tarafından raporlama yapılması,
 • Zararın tekrarlanması durumunda nedenin belirlenmesi,

Raf denetmeni raf bileşenlerinin ve yüklerinin projeye uygun olup olmadığını görsel teftişler ve kontroller yapar. Rapor sonuçları daha sonra kaydedilir. Hasarlar erken bir aşamada tespit edilirse birçok ciddi kaza önlenebilir ve onarım maliyetleri düşük tutulabilir. Hasarın analizi sıklıkla nedenlerini ortaya çıkardığından depo yöneticileri önleyici tedbirler başlatabilir. Avrupa’da yapılan araştırmalar denetimin yapıldığı depolarda onarım maliyetleri korunurken güvenliğin arttığını göstermektedir.

RİSK ALANLARI

Yeşil Seviye Risk-(düzenli denetim)

 

Bu kategori, aşağıda yer alan bileşenlerdeki hasar türlerinin olmadığı durumlar Yeşil Risk seviyesini belirtir. Raf bileşenlerinde hasar olmadığı için raf sisteminin kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını göstermektedir. Yılda en az bir kere raf sisteminin kontrolünün yapılarak takip edilmesi gerekmektedir.

 

Turuncu Seviye Risk – (en kısa sürede eylem gerektiren tehlikeli hasar)

 

Bu kategori, aşağıda yer alan bileşenlerdeki hasar türlerinden en az biri var ise Turuncu Risk seviyesini belirtir. Bu risk rafın hemen boşaltılması gerektirmeyen fakat iyileştirici çalışmayı gerektirecek kadar ciddi bir tanımlamaktadır. Hasarlı bileşenin olduğu bölgeye uygunsuzluk giderilinceye kadar yükleme yapılmamalıdır. Hasarlı bileşenin değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Kırmızı Seviye Risk – (acil eylem gerektiren çok ciddi hasar)

 

Bu kategori, aşağıda yer alan bileşenlerdeki hasar türlerinden iki ya da daha fazla var ise Kırmızı Risk seviyesini belirtir. Raflardaki yükler boşaltılmalı ve kullanılmadığından emin olunmalıdır. Hasarlı bileşenlerin değiştirilmesi gerekmektedir.

RİSK GRUBURAFIN İÇİNE
DOĞRU OLAN EĞİLME
RAFA PARALEL OLAN EĞİLMEDİYAGONELLER
YEŞİL<3mm<5mm<10mm
TURUNCU3mm5mm10mm
KIRMIZI6mm>10mm<20mm<

Ana Kolon İç Deformasyon Toleransı

Ana Kolon Yan Deformasyon Toleransı

Diyagonal Toleransları